Reference - Midgard
Reference - Midgard
česky english

Říčanský nos ve znamení Midgard

Říčanský nos Na 2. září se chystá v již tradiční akce s názvem Říčanský nos. Každým rokem je tato slavnost laděna v dějepravném duchu, přesto pokaždé s trochu jiným historickým tématem. Letos se příprav a historizující záštity chopila skupina Midgard z nedalekých Mnichovic, která je následovnicí legendárního Ragnarök. Několik otázek jsme položili Jarlovi (šéfovi) sdružení jménem Dagfari Hrut.

Spolupořádáte letošní Říčanský nos. Na jaké atrakce se mohou návštěvníci slavnosti těšit ?
Zajímavá budou určitě dobová řemesla, boj, vrh oštěpem, a možnost prohlédnout si tábor válečníků, včetně výbavy stanů, zbraní a zbrojí. Dále se můžete těšit na hudební vstupy skvělých muzikantů skupiny Dubia fortuna. Různé kejkle a ohnivou show Vám předvedou Vagabundus Colective. Celou atmosféru dotvoří stánky a hry nejen pro děti.

Bojovníci Midgardu

Bojovníci Midgardu – zdroj Midgard

Která dobová řemesla uvidíme ?
K vidění bude výroba sítí, ozdobných stuh, výroba provazů a snad i tkaní látek na svislém stavu, což by měla být novinka v našem sdružení. Dále budete mít možnost zhlédnout ukázky tvorby z paroží, železa a vaření dobové stravy.

Jak konkrétně budou vypadat historické souboje a kde se budou odehrávat ?
Budete moci zhlédnout ukázku výcviku bojovníků, taktiku boje jednotlivců i celé válečné družiny. Vše bude k vidění na náměstí a přesný rozpis naleznete na plakátech, webových stránkách města Říčany ( www.ricany.cz ) nebo stránkách našeho sdružení ( www.os-midgard.info ).

Kolik „válečníků“ se v Říčanech utáboří a jaké zbraně budou mít nejčastěji u sebe ?
Celkově budete mít možnost vidět devět válečníků, kteří Vám ukáží nejpoužívanější zbraně Vikingů. Jimi jsou meče, jednoruční sekyry, dlouhé obouruční sekyry tzv. dánské, kopí, nože, dlouhé nože podobné mečům a další. Jako ochranu budou mít štíty, a různé typy používaných zbrojí.

Dobové zbraně a zbroj si připravujete a vyrábíte sami ? Jak dlouho výroba takové zbraně trvá a jaké dovednosti jsou k tomu zapotřebí ? Kde sháníte návody a představu, jak má zbraň vypadat, aby byla historicky věrnou replikou ?
Zbroje si většinou vyrábíme každý sám. Musí se na ně však sehnat různé komponenty jako například přezky či ozdoby. Ty je třeba shánět v zahraničí, kde se odlévají z bronzu či ze stříbra dle historických nálezů. Výroba takové zbroje se liší dle typu, jedná se o týdny či měsíce každodenní práce. Je třeba si předem zjistit co nejvíce informací o výrobě a zbroji kterou se člověk rozhodne zhotovit. Pak již jen trpělivost, volné večery a kolikrát i noci :) Ve sdružení máme bojovníka, který je v časech míru kovářem. Ten nám vyrábí většinu zbraní i jiných užitečných kovaných předmětů. Inspiraci pro vzhled zbraní, zbrojí, šperků, doplňků i kostýmů sháníme většinou v knihách a muzejních sbírkách celého světa. Tomuto zájmu se věnujeme již delší dobu a člověk časem získá také různé informace od kolegů či archeologů, kteří na společné akce jezdí.

Specializujete se na dobu raného středověku. Čím vás toto období přitahuje ? Někomu by mohlo připadat dost tvrdé až barbarské…
Pohanské národy věřily v síly přírody a dokázali si jí vážit, ne z ní jen brát. Údajně byli i dosti tolerantní ( pokud nebyli na válečném tažení ), na svých územích snášeli i vyslance jiných národů či misionáře. Z pohledu dnešního člověka se doba raného středověku může barbarskou zdát. Možná v jistém směru tomu tak i bylo, avšak dle mého názoru je to z velké části neinformovaností většiny veřejnosti o této době.

Bojovníci Midgardu

Přijdou pěšky nebo přijedou dodávkou ? – zdroj Midgard

Vaše pozornost se dost silně upírá k Vikingům, kteří k naší České kotlině tak úplně nepatří. Proč se tedy věnujete historii severských národů ?
Je v tom více faktorů – zaprvé proto, že tento národ je pro nás velice zajímavý a to hlavně tím, že je považován za jeden z prvních z těch, kde bylo demokratické smýšlení. Například ženy zde měly mnoho práv a rovnaly se mužům. Také toto období nepředvádí tolik skupin, či sdružení. Velkou roli v tom ovšem hraje naše povaha – neradi děláme věci polovičatě. Pravda, k naší vlasti Vikingové tak úplně nesedí, ale například svatá Ludmila byla údajně uškrcena dvěma najatými bojovníky tohoto národa. Okolní státy s nimi mají také spoustu společného – v Polsku měli obchodní střediska, stejně tak jako v Německu. V Rusku a Anglii dokonce i jistou dobu vládli. Navíc nás fascinuje jejich umění, styl života i boje, objevování nových světů atd.

Znavený bojovník

Znavený bojovník – zdroj Midgard

Dokázal byste v době devátého či desátého století skutečně žít ? :)
To by mne také opravdu zajímalo :) Avšak za předpokladu že bych se tam ocitl s mými lidmi, naším historickým vybavením a za předpokladu, že by se nám podařilo dorozumět, měli bychom k tomu dobré vyhlídky. Dnes ale asi nikdo není schopen na tuto otázko s přesností odpovědět.

Mohl byste v krátkosti přiblížit historii a některé akce OS Midgard ?
Historie sdružení zasahuje někdy do roku 1999, kdy jsem vstoupil do OS se stejným zaměřením. Zde jsem v průběhu získával informace a zkušenosti, takže když se sdružení rozpadlo, měl jsem nutkání pokračovat dále sám a zřídit si své vlastní. Během několika měsíců se našli lidé se stejným zájmem a dali jsme společně dohromady sdružení nové. To fungovalo asi dva roky, ale vzhledem k tomu, že část členů se chtěla ubírat jiným směrem, byli jsme nuceni se rozdělit a tím se naše část 20. 7. 2005 stala Midgardem. Mezi naše akce patří přednášky, ukázky řemesel, boje, dobového tábora, pořádání historických akcí, vystoupení na dětských táborech, městských slavnostech, plesech… Ponejvíce se ale účastníme větších bitev a to i zahraničních. Náš společný cíl je někdy postavit alespoň malou válečnou loď tzv. Drakar, kopii obřadiště či skanzen, kde by se dala předvádět řemesla a pořádat historické akce. Avšak vzhledem k tomu, že naše finance nejsou zas takové, je to pouze vize – snad někdy do budoucna.

Po bitvě

Bitva dobojována, mrtvých nepočítaně – zdroj Midgard

Co vlastně znamená slovo Midgard ?
Dle severské mytologie, se vesmír skládá z devíti světů, mezi něž patří například svět obrů (Jötunheim), nebo svět bohů (Asgard ). Midgard je jeden z dalších a v překladu znamená zemi lidí – tedy svět ve kterém žijeme a který nás obklopuje. Pro nás to však znamená více – přátelství, svobodu a splněné sny …

Díky za rozhovor.

Ještě k hudební skupině, která letošní Říčanský nos zpestří dobovou muzikou. Je to od roku 1998 působící Dubia Fortuna, na jejíchž stránkách http://www.dubiafortuna.cz naleznete také ukázky písní.

Středověká bitva

Středověká bitva – zdroj Midgard

© Copyright 2007 - 2014, Anwend Zůl
DESKTOP VERSION | Rajče Rajče Midgard | Sarkafoto.info Ratatosk foto | Facebook Facebook | Google+ Google+ | Twitter Twitter | Youtube YouTube | VikingTrade VikingTrade